[Tính Năng] Sách Thần Chú

Thân chào các Dũng Sĩ,

Tính năng Sách thần chú giúp các Dũng Sĩ nhận thêm nhiều thuộc tính quý gia tăng sức mạng cho nhân vật.

 

Sách Thần Chú

- Các Dũng Sĩ có thể gặp NPC Dũng sĩ Avan ở tất cả các làng để vào giao diện.

NPC Dũng sĩ Avan

- Chọn mục Nâng cấp sách thần chú.

- Sách thần chú được chia làm 2 mục: Nâng cấp sách thần chúGhép sách thần chú.

- Nguyên liệu

 + Sách thần chú: Cho sẵn 1 sách ở nhiệm vụ chính tuyến

 + Tinh Thạch : Hoạt động ingame

 + Mảnh Thần Chú: Nhiệm vụ tuần hoàn, Nhiệm vụ Trảm Yêu Trừ Ma, Địa Ngục Makai, Thử Thách Avan.

Mảnh thần chú

Sách thần chú

1. Nâng cấp sách thần chú:

- Dùng sách thần chú + tinh thạch để nâng cấp.

- 1 điểm = 10 Tinh Thạch

Lưu ý:

- Nếu số tinh thạch bỏ vào nhiều hơn số tinh thạch quy định thì số dư sẽ mất luôn và không được hỗ trợ lại.

♦ Ví dụ:

+ 1 dòng này cần 200 điểm = 2000 tinh thạch thì nếu bỏ vào 3000 tinh thạch thì 1000 tinh thạch còn dư sẽ mất

2. Ghép sách thần chú:

- Dùng Sách Thần Chú đã nâng cấp tối đa + Mảnh Thần Chú + Bạc để nâng cấp(cấp độ càng cao thì sức mạnh càng tăng và lượng nguyên liệu cần thiết càng nhiều)

- Nâng cấp sách đạt cấp độ nhất định sẽ kích hoạt các thuộc tính ẩn đi kèm

 

- Hiệp Hội Dũng Sĩ Kính Bút -

 

Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các Dũng Sĩ dễ dàng trải nghiệm hơn trong Dấu Ấn Rồng.

-------------------------------------------------------------------------------------

Game Nhập Vai - Không Chiến Lực - Không Cấp Vip

Vận hành bởi SohaGame HCM - Hardcore.

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/dauanrong

Fanpage: https://www.facebook.com/dauanrong.vn 

Group cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/2747126185374566/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

 

 

Game SG140