[Tính Năng] Hệ Thống Điểm Chuyên Cần

Các Dũng Sĩ thân mến!

Điểm Chuyên Cần là điểm giúp cho các Dũng Sĩ có thể nhận được nhiều vật phẩm và bạc không khóa và tham gia event đua top hàng Tuần

I. Điểm Chuyên Cần:  có thế kiếm được thông qua việc tham gia các hoạt động ingame. Cụ thể như sau:

  - Truy bắt yêu ma mỗi con được 1 điểm.

  - Sử dụng lệnh bài chuyên cần,1 lệnh bài được 1 điểm.

  - Hoàn thành 10 nhiệm vụ tuần hoàn được 2 điểm.

  - Mỗi ngày hoàn thành 30 câu hỏi kiểm tra kiến thức được 2 điểm.

  - Hoàn thành địa ngục MaKai được 2 điểm.

  - Hoàn thành Đại hội Dũng Sĩ được 2 điểm.

  - Hoàn thành vượt Đại Ma Cung được 2 điểm. 

  - Tham gia chiến trường sau khi kết thúc được 1 điểm, nếu ở bên phe thắng thì được 2 điểm → Tối đa được 3 điểm.

  - Hoàn thành hết 1 chuỗi các nhiệm vụ thương hội được 3 điểm.

  - Tham gia Hầm Tối Từ Thần (mỗi lần vượt qua 1 hầm được tính 1 điểm) mỗi ngày tham gia được 2 lần → Tối đa được 4 điểm.

 

II. Qùa Chuyên Cần: Nếu có đủ số điểm chuyên cần thì có thể nhận được Tinh Thạch tương ứng ở NPC Temujin ở các thành.Cụ thể:

  - Qùa 60 điểm:  Điểm Chuyên Cần Tích Lũy đạt 60 điểm trở lên sẽ nhận được Tinh Thạch tương ứng. Mỗi lần nhận xong sẽ bị trừ 5 điểm chuyên cần.

  - Qùa nhanh nhất: Mỗi tuần 20 Dũng Sĩ đầu tiên đạt 40 điểm chuyên cần tuần nhanh nhất sẽ được nhận thêm bạc không khóa(giảm 1 bậc sẽ giảm 5000 bạc không khóa).Cụ thể:

   + Người đầu tiên sẽ nhận thêm 100.000 bạc không khóa

   + Người thứ 2: sẽ nhận thêm 95.000 bạc không khóa

   + Người thứ 3: sẽ nhận thêm 90.000 bạc không khóa

   + Tương tự cho đến người thứ 20.

   *Lưu ý: 

     -> Người thứ 21 trở đi sẽ không nhận quà nhanh nhất

     -> Điểm Chuyên Cần Tích Lũy phải đủ 60 trở lên và phải nằm trong top 20 người đủ 40 điểm chuyên cần tuần nhanh nhất và chạy lại NPC nhanh nhất  thì mới nhận được quà nhanh nhất

   

 III. Trừ Điểm Chuyên Cần: Mỗi ngày sẽ bị trừ số điểm chuyên cần nhất định(cứ 50 điểm sẽ bị trừ thêm 1 điểm).Cụ thể:

 - Nếu điểm chuyên cần mỗi ngày từ 0 - 49 thì bị trừ 1 điểm/1 ngày

 - Nếu điểm chuyên cần mỗi ngày từ 50 - 99 thì bị trừ 2 điểm/1 ngày

 - Nếu điểm chuyên cần mỗi ngày từ 100 - 149 thì bị trừ 3 điểm/1 ngày

 - Tương tự cho các bậc điểm cao hơn

 

Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các Dũng Sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời hơn trong Dấu Ấn Rồng.

 

- Hiệp Hội Dũng Sĩ Kính Bút -

-------------------------------------------------------------------------------------

Game Nhập Vai - Không Chiến Lực - Không Cấp Vip

Vận hành bởi SohaGame HCM - Hardcore.

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/dauanrong

Fanpage: https://www.facebook.com/dauanrong.vn 

Group cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/2747126185374566/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

Game SG140