[GÓC VINH DANH] L7LCHIMTEO Server TERAN - Nổ Vòng Quay May Mắn Cải Trang HITL

Chủ sỡ hữu: L7LCHIMTEO Server TERAN - Nổ Vòng Quay May Mắn Cải Trang HITL

BQT thật vui mừng khi được Vinh Danh Dũng Sĩ có nhân phẩm tốt nhất server khi Nổ được vòng quay may mắn Cải Trang HITL hy vọng tiếp theo sẽ được vinh danh các Dũng Sĩ khác trên toàn server.

Đây quả thật là những dũng sĩ có nhân phẩm tốt người ta gọi là do cách ăn ở tại máy chủ này vì được ra mắt cách các máy chủ trước một thời gian.

Một lần nữa BQT Chúc mừng Dũng Sĩ L7LCHIMTEO

 

- BQT kính bút -

-------------------------------------------------------------------------------------

Game Nhập Vai - Không Chiến Lực - Không Cấp Vip

Vận hành bởi SohaGame HCM - Hardcore.

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/dauanrong

Fanpage: https://www.facebook.com/dauanrong.vn 

Group cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/2747126185374566/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

Game SG140