[SỰ KIỆN] FAN CỨNG #32

 

Thân chào các Dũng Sĩ.

Fan cứng lại về các dũng sĩ ơi. Chấm nhanh nhận quà hấp dẫn.

+ 3.000.000 bạc khóa
+ 3 Rương Tinh Thạch (Khóa)
+ 5 Nấm Linh Chi (Loại Thượng Hạng) (Khóa)
+ 1 danh hiệu fan cứng (tuần) (khóa)

♦ Tham gia Tại Đây


Chúc các Dũng sĩ cuối tuần vui vẻ!

- Moe -

 

    Game SG140