[SỰ KIỆN] CHUỖI SỰ KIỆN HỢP NHẤT MÁY CHỦ ROMOS - BENGARNA

Để chào mừng ngày hợp nhất các thành Romos Bengarna, BQT Dấu Ấn Rồng xin ra mắt chuỗi sự kiện sau:

 

 

 

 

I. TOP NẠP NHIỀU:

Thời gian: 12:00 08/01/2021 - 10:00 15/01/2021

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, top 5 tích lũy nạp sẽ nhận được quà

Phần thưởng:

 TOP 1Cải trang Stanglue (vĩnh viễn) (không khóa)
500 Lông Vũ (không khóa)
10 Rương ngọc khảm (khóa)
5 Rương tinh thạch (khóa)
5.000.000 Bạc Khóa
 TOP 2Cải trang Akim (vĩnh viễn) (không khóa)
250 Lông Vũ (không khóa)
8 Rương ngọc khảm (khóa)
10 Rương đá (khóa)
4.000.000 Bạc Khóa
 TOP 3Cải trang Baduck (vĩnh viễn) (không khóa)
150 Lông Vũ (không khóa)
5 Rương ngọc khảm (khóa)
8 Rương đá (khóa)
3.000.000 Bạc Khóa
 TOP 4Cải trang Baduck (vĩnh viễn) (không khóa)
70 Lông Vũ (không khóa)
3 Rương ngọc khảm (khóa)
5 Rương đá (khóa)
2.000.000 Bạc Khóa
 TOP 5Cải trang Baduck (vĩnh viễn) (không khóa)
50 Lông Vũ (không khóa)
1 Rương ngọc khảm (khóa)
2 Rương đá (khóa)
1.000.000 Bạc Khóa

II. Đua top cường hóa:

Thời gian12:00 08/01/2021 - 10:00 15/01/2021

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, top 5 tích lũy điểm cường hóa sẽ được thưởng

Phần thưởng:

 TOP 1Cải trang Akim (vĩnh viễn) (không khóa)
400 Đồng tiền cổ (không khóa)
100 Vỏ Sò (khóa)
10 Rương đá (khóa)
5.000.000 Bạc Khóa
 TOP 2Cải trang Guards (khóa)
200 Đồng tiền cổ (khóa)
50 Vỏ sò (khóa)
8 Rương đá (khóa)
4.000.000 Bạc Khóa
 TOP 3Cải trang Guards (khóa)
160 Đồng tiền cổ (khóa)
50 Vỏ sò (khóa)
7 Rương đá (khóa)
3.000.000 Bạc Khóa
 TOP 4Cải trang Guards (khóa)
100 Đồng tiền cổ (khóa)
30 Vỏ sò (khóa)
6 Rương đá (khóa)
2.000.000 Bạc Khóa
 TOP 5Cải trang Guards (khóa)
80 Đồng tiền cổ (khóa)
30 Vỏ sò (khóa)
5 Rương đá (khóa)
1.000.000 Bạc Khóa

III. Đua top luyện tập:

Thời gian12:00 08/01/2021 - 10:00 15/01/2021

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tiêu diệt các boss Luyện tập sẽ nhận được điểm luyện tập. Top 5 trên BXH sẽ được thưởng

Phần thưởng:

 TOP 1200 Vỏ Sò (không khóa)
200 Lông vũ (khóa)
20 Cần câu lớn (khóa)
10 Rương đá(khóa)
5.000.000 Bạc Khóa
 TOP 2150 Vỏ Sò (không khóa)
100 Lông Vũ (khóa)
10 Cần câu lớn (khóa)
7 Rương đá(khóa)
4.000.000 Bạc Khóa
 TOP 3150 Vỏ Sò (không khóa)
50 Lông vũ (khóa)
8 Cần câu lớn (khóa)
5 Rương đá(khóa)
3.000.000 Bạc Khóa
 TOP 4100 Vỏ Sò (không khóa)
5 Cần câu lớn (khóa)
10 Lông Vũ(khóa)
3 Rương đá(khóa)
2.000.000 Bạc Khóa
 TOP 5100 Vỏ Sò (không khóa)
5 Cần câu lớn (khóa)
10 Lông Vũ(khóa)
3 Rương đá(khóa)
1.000.000 Bạc Khóa

VI. Đua top nhi đồng:

Thời gian12:00 08/01/2021 - 10:00 15/01/2021

Nội dung: Những nhân vật được tạo trong thời gian diễn ra sự kiện, khi kết thúc sự kiện top 5 nhi đồng sẽ được thưởng

Phần thưởng:

 TOP 1Cải trang Baduck (vĩnh viễn) (khóa)
300 Lông vũ (khóa)
3 Rương Tinh Thạch(khóa)
8 Rương Đá (khóa)
5.000.000 Bạc Khóa
 TOP 2Cải trang Guards (vĩnh viễn) (khóa)
2 Rương Tinh Thạch(khóa)
6 Rương đá khảm (khóa)
6 Rương đá (khóa)
4.000.000 Bạc Khóa
 TOP 3Cải trang Guards (vĩnh viễn) (khóa)
2 Rương Tinh Thạch(khóa)
4 Rương đá khảm(khóa)
5 Rương đá(khóa)
3.000.000 Bạc Khóa
 TOP 4Cải trang Guards (vĩnh viễn) (khóa)
1 Rương Tinh Thạch(khóa)
2 Rương đá khảm(khóa)
4 Rương đá(khóa)
2.000.000 Bạc Khóa
 TOP 5Cải trang Guards (vĩnh viễn) (khóa)
1 Rương Tinh Thạch(khóa)
1 Rương đá khảm(khóa)
3 Rương đá(khóa)
1.000.000 Bạc Khóa

 

Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các Dũng Sĩ trong quá trình trải nghiệm thế giới Dấu Ấn Rồng.

- Hiệp Hội Dũng Sĩ Kính Bút -

 

    Game SG140