Quà báo danh

Bình HP/MP x100
Danh Hiệu Dũng Sĩ
50k Bạc Khóa
64000
0K10K20K50K100K200K
Quà sẽ được gửi qua tài khoản ingame của bạn khi game chính thức ra mắt
Hãy rủ bạn bè của hiệp sĩ ghi danh để nhận nhiều quà hơn nhé
Quà kêu gọi
Quà mời 3 bạn
Quà mời 5 bạn
Game SG140